Vitaliteitscoöperatie America Left

America Left is dialect voor America Leeft! Een gemeenschap waarin en waaraan iedereen naar eigen vermogen kan en mag meedoen en kan en mag bijdragen. Onderlinge waardering, met enthousiasme en in de best mogelijke gezondheid staat in America voorop.

Placeholder for America LeftAmerica Left

Heft in eigen hand

Enkele inwoners van het dorp America, die zich zorgen maakten om de continuïteit van de zorg in het dorp vormen de werkgroep America Left. Het zijn mensen die affiniteit hebben met de zorg en de leefbaarheid van het dorp. En het is een mix van jong en oud(er). Deze groep heeft samen met een procesbegeleider het initiatief America Left voorbereid en de Vitaliteitscoöperatie opgericht. Er is een visiedocument gemaakt met drie werkelijkheden die elkaar raken: micro, meso en macro. De werkgroep en het bestuur van America Left zijn ervan overtuigd dat de beoogde doelen behaald gaan worden. Vergelijkbare initiatieven elders in het land tonen aan dat het kan. De historie van America laat duidelijk zien dat Americanen gewend zijn het heft in eigen hand te nemen, met het LaefHoes als voorbeeld. Deze mentaliteit vormt een belangrijk fundament.

America Left in het LaefHoês

Het LaefHoês is een fysieke plek in America voor zorg én ontmoeting! Het is een gezondheidscentrum met diverse zorgprofessionals en maatschappelijke initiatieven. Vitaliteitscoöperatie America Left is ook te vinden in het LaefHoês.

Stap voor stap

America Left beseft tegelijkertijd dat tijd en doorzettingsvermogen nodig zijn. Klein beginnen en stap voor stap werken aan de idealen. Vasthoudend en flexibel waar nodig. Dat wordt de weg naar succes. Inmiddels is er een coördinerend wijkverpleegkundige aangesteld in de persoon van Ellen van Heijster. Samen met de dorpsondersteuner gaat zij de tandem vormen waar vragen over zorg en ondersteuning uit het dorp binnenkomen. Zij gaan samen met de hulpvrager op zoek naar oplossingen, waarmee men het meest geholpen is. Hierin zal, daar waar gewenst, de verbinding gezocht worden met het op te richten zorgteam en/of het vrijwilligersnetwerk van America.

Americanen hebben elkaar veel te bieden!

De organisatie wordt opgebouwd en America Left zal zich als een solide en betrouwbare partner vestigen. Maar America Left zal niet alle diensten en randvoorwaarden zelf invullen. Daarvoor zijn partners hard nodig. Inmiddels is samenwerking gezocht met zorgorganisatie Proteion en andere gespecialiseerde zorgpartners.

De beste zorg vóór en dóór Americanen. Wat ons betreft gaat dit zeker lukken.

America Left!

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.