Innovatiefonds Regio Noord-Limburg

Innovatie is erg belangrijk voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg. Ontwikkeling van nieuwe producten of technieken is kostbaar en de uitkomst vaak onzeker. Met het innovatiefonds willen de acht Noord-Limburgse gemeenten innovatie aanjagen.

Nieuwe ideeën een kans geven!

Om innovatie in Noord-Limburg te stimuleren is er een speciaal fonds ingesteld voor ondernemers en onderwijsinstellingen die willen investeren in de toekomst én willen samenwerken.

Over deze tender:


Open vanaf:
Zaterdag 1 juni 2024
09:00 (CET)

Sluiting op:
Zondag 1 september 2024
17:00 (CET)

Totaal beschikbare bedrag:
€ 402.467

Goed om te weten!

De subsidie is alleen bedoeld voor een samenwerkingsverband van minimaal twee ondernemers of minimaal één ondernemer en één onderzoek- of onderwijsinstelling. Minimaal één van de partijen moet gevestigd zijn in één van de samenwerkende gemeenten van de Regio Noord-Limburg.

Het innovatiefonds is alleen voor samenwerkingsprojecten op de thema’s Circulariteit, Duurzaamheid en Arbeidsmarktontwikkeling en moet bijdragen aan de ambities die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 van Regio Noord-Limburg.

U kunt alleen subsidie aanvragen voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of haarbaarheidsstudie.

Deze subsidieregeling is een ‘tender’. Dit betekent dat u uitsluitend binnen een vooraf vastgestelde periode de subsidie kunt aanvragen. Alle volledig ingediende aanvragen worden na afloop van de periode door een commissie op kwaliteit gerangschikt. Er is dus concurrentie tussen de projecten. Het project met de meeste punten krijgt als eerste subsidie toegekend, dan de tweede, de derde, enzovoort totdat het beschikbare bedrag op is.

Voordat u de aanvraag doet, is het verstandig om eerst te zorgen dat u alle gegevens en documenten bij de hand heeft. Welke gegevens en documenten u nodig heeft leest u in de Subsidieregeling Innovatiefonds Regio Noord-Limburg.

De subsidie kunt u alleen aanvragen via het digitale aanvraagformulier.

Binnen een paar werkdagen na de aanvraag ontvangt u een brief of de aanvraag compleet is en in behandeling genomen kan worden. Indien uw project voldoet aan de indieningsvoorwaarden ontvangt u uiterlijk 12 weken na sluiting van de tender een brief met onze beslissing, dit heet een beschikking

Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat in de brief:

  • het maximale subsidiebedrag
  • wanneer u voorschotten ontvangt
  • wanneer uw project gereed moet zijn

Als de beslissing op uw subsidieaanvraag negatief is, staat in de brief:

  • waarom u geen subsidie ontvangt voor uw project/plan.

Voor vragen over het Innovatiefonds en de tender kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

<contactformulier>

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.