Nieuw actieprogramma Toerisme en recreatie

Het nieuwe Actieprogramma Toerisme en recreatie Noord-Limburg is vastgesteld. De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray geven de komende drie jaar samen uitvoering aan het regionale programma Toerisme en Recreatie.

Placeholder for Toerisme en Recreatie 2025Toerisme en Recreatie 2025

Veel mooie parels

De regionale ambitie is om mét partners de vrijetijdssector tot een stuwende sector in Noord-Limburg te maken. De vrijetijdsector is een belangrijke speler in de regio. De sector is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid in de regio. Binnen het programma is de focus verlegd van toerisme als doel naar toerisme als middel. Het realiseren van meer bestedingen door bezoekers is geen doel op zich meer, maar juist het positieve effect voor de toeristische sector én Noord-Limburg is het belangrijkste. Daarnaast richten de gemeenten zich niet meer alleen op de inkomende toerist maar juist óók op recreatie door de eigen bewoners. Dit is een ambitie die naast economisch toegevoegde waarde ook toegevoegde waarde biedt voor de omgeving en bewoners in de Gezondste Regio.

"Het nieuwe actieprogramma is tot stand gekomen na interviews en sessies met ondernemers en andere belanghebbenden in de sector. De samenwerking met gemeenten en ondernemers is verder versterkt. Er ligt nu een plan met draagvlak waar we gezamenlijk de schouders onder zetten."

Janine van Hulsteijn, wethouder en bestuurlijk trekker Toerisme en Recreatie Regio Noord-Limburg

De regio wil samen met ondernemers Noord-Limburg toeristisch en recreatief verder ontwikkelen en op de kaart te zetten. Dit doen we door onder andere projecten mogelijk te maken op het gebied van dagrecreatie en verblijfsrecreatie en met het stimuleren van cross-overs. De gemeenten werken samen met ondernemers aan dit programma. Onder andere het project vitale vakantieparken is hieruit naar voren gekomen. Zo’n dertig ondernemers zijn al geholpen om hun bedrijfsvoering te verbeteren vanuit dit  programma, waardoor er een kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden.

Noord Limburg kent veel mooie parels, die met de juiste marketing onder de aandacht kunnen worden gebracht bij onze bewoners en toeristen, nationaal en internationaal.

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.