Mobiliteit en logistiek

Placeholder for Maas boot brug transportMaas boot brug transport

Gezond verbinden en bewegen

Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn belangrijk voor bedrijven en inwoners van een gezonde regio waarin de logistieke sector een prominente plek heeft. Mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Wel levert het een belangrijke bijdrage aan de economische, ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

Wat willen we bereiken?

 • Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen.
 • Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid, voor de toeristische-, agro-, maak- en logistieke sector in Noord-Limburg.
 • Het verbeteren van verkeersveiligheid. Streven naar 0 verkeersslachtoffers.
 • Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en betrouwbaar voor de fietser en de voetganger.
 • Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te schakelen op schone en stille mobiliteit.
Placeholder for Arriva openbaar vervoerArriva openbaar vervoer

Hoe realiseren we dit?

Mobiliteit zorgt voor balans tussen gezondheid, bereikbaarheid, leefmilieu, klimaat en economie en draagt zo bij aan brede welvaart.

 • Placeholder for Economische bereikbaarheid 2Economische bereikbaarheid 2
  We zetten in op slimme, veilige en duurzame mobiliteit

  Hierbij focussen we met name het slimmer en efficiënter gebruiken van bestaande netwerken. De komende jaren komt er, zeker ook vanwege de stikstofcrisis en het gebrek aan ruimte, nauwelijks nog asfalt bij. Dit vraagt om slimme oplossingen zoals, uitstootvrij personenvervoer en meer schone voertuigen bij logistieke bedrijven.

 • Placeholder for Slimme en duurzame mobiliteit 2Slimme en duurzame mobiliteit 2
  We werken intensief samen voor een goede economische bereikbaarheid

  Een blijvend goede bereikbaarheid over weg, water, rail en lucht. Het goederenvervoer neemt alleen maar toe. Daarom moeten we knelpunten in het infranetwerk op tijd herkennen en aanpakken. En niet onbelangrijk: we moeten er ook voor zorgen dat medewerkers goed en duurzaam op het werk kunnen komen.

 • Placeholder for Verkeersactieve school 1870332379 1Verkeersactieve school 1870332379 1
  We gaan voor nul verkeersslachtoffers

  Jaarlijks vallen ook in Noord-Limburg nog veel slachtoffers in het verkeer en deze aantallen stijgen. Dit is onacceptabel. We zetten een extra stap om de negatieve trend te keren en onze doelstelling van 0 slachtoffers in het verkeer te behalen.

 • Placeholder for Man op Fiets 1346410631Man op Fiets 1346410631
  We moedigen gezonde en actieve mobiliteit aan

  Bewegen is gezond! Daarom stimuleren wij het gebruik van de fiets voor ontspanning en om naar je werk te gaan. Om mensen te activeren is het belangrijk dat de voorzieningen en de openbare ruimte hier ook op aangepast is.

 • Placeholder for Sociale inclusie 2Sociale inclusie 2
  We zetten ons in voor mobiliteit voor iedereen

  Mobiel zijn betekent kunnen gaan en staan waar je wilt. In Noord-Limburg willen we dat al onze inwoners mobiel kunnen zijn en blijven. Door de toenemende vergrijzing, de bevolkingskrimp in de kleine kernen en het verder verschralen van het openbaar vervoer kan mobiliteitsarmoede ontstaan. Dat past niet bij vitale gemeenschappen waarin iedereen mee moet kunnen doen!

Trendsportal: mobiliteit en logistiek

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het programma Mobiliteit en Logistiek wordt uitgevoerd door Trendsportal. Trendsportal is een initiatief van de 8 gemeenten in het RMO Noord-Limburg. Een uitstekende bereikbaarheid en een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem in Noord-Limburg. Daar werken we samen aan!

Placeholder for Marij Pollux 010622 02bMarij Pollux 010622 02b

Trendsportal draagt bij aan het realiseren van duurzame mobiliteitsopgave op het gebied van personenvervoer en de logistieke sector. Door de regionale samenwerking worden kennis, financiële mogelijkheden en slagkracht vergroot.

Marij Pollux
Regionaal bestuurlijk trekker programma Mobiliteit en Logistiek en wethouder Gemeente Venlo

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma of over de projecten en initiatieven?

Neem contact op met Tom

Tom Jacobs

Programmamanager Mobiliteit en logistiek

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.