Veiligheid

Placeholder for Interventieteam 454362622Interventieteam 454362622

We maken een vuist tegen ondermijnende criminaliteit

Veiligheid is een belangrijke basis voor iedereen maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Criminele organisaties worden steeds slimmer en brutaler. Ook in Noord-Limburg infiltreren criminelen en vinden activiteiten plaats die het daglicht niet verdragen. Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige omgeving?

Wat willen we bereiken?

 • Ondermijning en criminele activiteiten voorkomen door betere preventie en bewustwording.
 • Sneller signalen oppikken van ondermijning en criminaliteit, zowel op grote schaal als bij individuele gevallen.
 • Inzet op een betere bewustwording bij kinderen en jongvolwassenen over de gevaren van ondermijnende criminaliteit en het voorkomen hier in betrokken te raken.
 • Werken aan bewustwording bij inwoners en ondernemers over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit, de gevaren daarvan en ook weten hoe vervolgens te handelen.
 • Hard optreden bij ondermijnende en criminele activiteiten om de daders te stoppen en te bestraffen.
 • Intensieve samenwerking met regionale en landelijke partners die ook bezig zijn met bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
Placeholder for Drugsafval dumping en reinigingDrugsafval dumping en reiniging

Hoe realiseren we dit?

In Noord-Limburg is geen plek voor dingen die het daglicht niet verdragen!

 • Placeholder for Podcast Kijk Niet Weg vierkantPodcast Kijk Niet Weg vierkant
  Voorkomen is beter dan genezen

  Preventie en bewustwording is niet meer weg te denken in de aanpak tegen criminaliteit. We zetten doelgericht campagnes in die passen bij de doelgroep om het tegengaan van ondermijnende criminaliteit onder de aandacht te brengen en te verminderen. Alleen preventie is niet voldoende. We treden ook hard op bij het signaleren van ondermijnende en criminele activiteiten.

 • Placeholder for TweesprongTweesprong
  We benutten de kansen en erkennen de bedreigingen die een grensligging met zich meebrengt

  Noord-Limburg ligt aan de grens met Duitsland en heeft mede daardoor veel internationale vervoersbewegingen. Criminaliteit trekt zich niks aan van een landsgrens of provinciegrens. In onze aanpak richten we ons erop om ook over de grens heen te kijken en te handelen.

 • Placeholder for Ondermijning 1063143647Ondermijning 1063143647
  We hebben aandacht voor kwetsbare personen

  Grip op Onbegrip is een landelijk actieprogramma waarin gebouwd wordt aan netwerken voor mensen die makkelijk te beïnvloeden zijn. Personen die leven in een economische onzekerheid of onvoldoende inzicht hebben in de gevolgen van hun handelen maken vaker een verkeerde keuze. Hoe kunnen we ze helpen om te voorkomen dat ze een verkeerde keuze maken en het criminele pad opgaan.

 • Placeholder for Drugs smokkel opslagloodsDrugs smokkel opslagloods
  We blijven benadrukken dat criminaliteit niet normaal is

  Het lijkt er op dat ‘we’ bepaalde criminele activiteiten steeds normaler zijn gaan vinden. Druggebruik en daarmee dus ook drugsproductie en uitbuiting zijn daar voorbeelden van. Hoe kunnen we de sociale normen hierover op een positieve manier bijstellen?

Placeholder for Ryan PalmenRyan Palmen

De afgelopen drie jaar is er al fors ingezet op het tegengaan van ondermijnende activiteiten. Die inzet houden we ook in de komende jaren vast. Er is een toenemend bewustzijn bij inwoners en ondernemers over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten. Herkennen is één maar het is ook van belang voor de mensen om te weten wat ze op een veilige manier kunnen doen met die signalen. Onder andere op basis van die signalen houden we politie en handhavingsacties in onze de regio. Die veilige leefomgeving voor iedereen, daar is het ons om te doen.

Ryan Palmen
Regionaal bestuurlijk trekker programma Veiligheid en burgemeester Gemeente Horst aan de Maas

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma of over de projecten en initiatieven?

Neem contact op met Winand

Winand van der Kooij

Programmamanager
Landelijk gebied

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.