Energie

Placeholder for Energie en klimaatEnergie en klimaat

Een gezond klimaat voor nu en voor later

De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder: ook in Noord-Limburg. Dit vraagt om duurzame en nieuwe energiesystemen. Dit is een hele opgave. Daarom werken we samen met andere overheden en partners aan de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES). Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 volledig voldoen aan het klimaatakkoord.

Wat willen we bereiken?

 • De uitstoot verminderen door energie te besparen en op kleine schaal duurzame energie op te wekken, doormiddel van 25% CO2 emissie reductie in 2030.
 • In 2030, 1.200 GWh duurzame energie opwekken met grootschalige zon- en windprojecten in onze regio. Hierbij streven we naar minimaal 50% lokaal eigendom en we betrekken hierbij de omgeving.
 • Op tijd inspelen op de groeiende behoefte om duurzame energie op te wekken. We volgen de ontwikkelingen en innovaties op de voet.
 • 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen en gebouwen.
Placeholder for Energie en klimaat 3Energie en klimaat 3

Hoe realiseren we dit?

We faciliteren het versnellen van de energietransitie.

 • Placeholder for Energie zonnepaneelEnergie zonnepaneel
  We betrekken inwoners, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen bij de lokale energietransitie

  De energietransitie is een verandering die inspanningen en aanpassingen vraagt van iedereen in Noord-Limburg. Verandering is moeilijk want voor iedereen gelden andere afwegingen en belangen. We ondersteunen daarom projecten en initiatieven die het draagvlak van de Noord-Limburgse energietransitie laten groeien.


 • Placeholder for Energie radiator bewustwordingEnergie radiator bewustwording
  We willen zoveel mogelijk energie besparen en opwekken

  Wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. Samen met partners adviseren en stimuleren we inwoners, verenigingen en bedrijven hoe ze het energieverbruik kunnen verminderen en zelf energie kunnen opwekken.

 • Placeholder for Energie installatieEnergie installatie
  We gaan voor duurzaam verwarmen

  Om onze ambitie waar te maken om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken moeten we nu al stappen zetten. Onze huizen verwarmen en koken doen we straks niet meer met aardgas. Daarom onderzoeken we welke andere warmtebronnen passend zijn voor onze regio en delen we hierover kennis in de regio.

 • Placeholder for Sedumdak 1773881975Sedumdak 1773881975
  We zorgen ervoor dat we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn

  De energietransitie in Noord-Limburg is een opgave die we samen met onze inwoners, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen aangaan. We ondersteunen projecten en initiatieven die bijdragen aan een optimale balans tussen zon-, water- en windenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen. Hiermee willen we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Placeholder for Thijs Kuipers L3Thijs Kuipers L3

In de RES- regio Noord- en Midden Limburg hebben overheden, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke instellingen de afgelopen jaren stappen gezet in de energietransitie en het verminderen van CO2 uitstoot. Ook de komende jaren willen we in onze RES stappen vooruit zetten door samen met onze partners te werken aan het energiesysteem van de toekomst. Wij dagen u dan ook uit om met ons mee te doen.

Thijs Kuipers
Regionaal bestuurlijk trekker programma Energie en wethouder Gemeente Horst aan de Maas

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma of over de projecten en initiatieven?

Bas van den Akker

Waarnemend programmamanager Energie

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.