Loswal Broekhuizen

Pareltje aan de Maas

De historische kern, Broekhuizen, vormt samen met andere kernen een aantrekkelijke ketting langs de Maas voor zowel inwoners als toeristen. Als entree van het gebied, biedt dit de perfecte gelegenheid om van Broekhuizen een toeristisch-recreatieve trekpleister te maken.

Placeholder for Loswal Broekhuizen 2319833107Loswal Broekhuizen 2319833107

Een versterkte beleving van de Maas

De enorme potentie die Broekhuizen te bieden heeft, wordt benut door het gebied aantrekkelijk en leefbaar te maken. Er worden bijvoorbeeld nieuwe routes en struinpaden toegevoegd, net zoals bankjes en schaduwrijke plekken om de verblijfskwaliteit te verbeteren. Bij het realiseren van een aantrekkelijk en leefbaar gebied, worden toeristische ondernemers actief betrokken.

De partners in dit project zijn: Werkgroep Kwaliteitsimpuls Loswal, Dorpsraad Broekhuizen, Rijkswaterstaat, Landschap Horst aan de Maas en Routebureau Noord en Midden Limburg.

Doelstellingen / Resultaten

  • Het verbeteren van recreatieve verbindingen naar de rest van de regio
  • Het vergroten van de belevingswaarde van de Maas
  • Het vergroten van het onderscheidend vermogen van de openbare ruimte voor recreanten en toeristen

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for HostaandemaasHostaandemaas

Gemeente Horst aan de Maas

Meer info of meedoen?

Wil jij graag meer informatie over dit project of wil je zelf een bijdrage leveren aan dit project?

Neem contact op met Nicole

Nicole Rongen

Programmamanager

Toerisme en Leisure

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.