Preventieakkoord gezondheid

Gezondheid is omgaan met uitdagingen

Iedereen wil gezond zijn en blijven. Gezondheid is niet slechts als de afwezigheid van ziekte. Het gaat juist om de manier waarop mensen, en dus ook jongeren, omgaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Samen maken we de gezonde keuze, de gemakkelijke keuze!

Placeholder for Preventie anti rokenPreventie anti roken

Preventie: de lat wordt nog wat hoger gelegd

Zes gemeenten hebben met GGD Limburg-Noord, PxZorg en Syntein een preventieakkoord opgesteld om roken, overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en eenzaamheid terug te dringen. Op lokaal niveau worden vele partners betrokken. Elke deelnemende gemeente doet momenteel al veel aan preventie. In dit akkoord zijn met name de nieuwe gezamenlijke ambities, acties en projecten verwoord.

Doelstellingen / Resultaten

  • Gezondere leefstijl bij onze inwoners promoten.
  • Het algemene streven is om minder mensen te laten roken. De bedoeling is dat in 2025 alle plekken waar kinderen komen rookvrij zijn en dat er een gemiddelde afname van 1,5% is van het aantal rokende ouderen.
  • Het terugdringen van overgewicht.
  • Ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik.

Initiatiefnemer(s)

Placeholder for Rn l logo 1 fcRn l logo 1 fc

Regio Noord-Limburg

Placeholder for GGD Limburg NoordGGD Limburg Noord

GGD Limburg Noord
GGD Limburg Noord

Placeholder for Syntein HuisartsenSyntein Huisartsen

Syntein Huisartsen

Placeholder for Px zorg Noord LimburgPx zorg Noord Limburg

Px Zorg Noord-Limburg

Meer info of meedoen?

Wil jij graag meer informatie over dit project of wil je zelf een bijdrage leveren aan dit project?

Neem contact op met Daniëlle

Daniëlle Damoiseaux

Programmamanager

Vitaal en gezond

Het laatste nieuws in uw mailbox?

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.